Informatica TMSYS di Tanacković Miodrag
Приватна информатичка фирма

Лугано - Швајцарска

мобилни: 0041 (0)79 787 70 62
тел: 0041 (0)91 970 25 38
e-mail:
info@tmsys.ch

 

Сервис телеасистенција по договору
(из даљине путем интернета, телеасистенција)

Desktop remoto (инф.):
Термин desktop remote (на енглеском језику) у информатици указује на могућност да се покрене корисничка радна session (session - у даљем тексту доле као "сједница") графичког или интерактивног типа на удаљеном компјутеру, повезаном у мрежи, користећи ресурсе улаза/излаза локалног компјутера. Удаљена "сједница" се уопште не разликује од локалне "сједнице": корисник има пуну контролу графичке интерфаце и оперативног амбијента (релативно својим корисничким привелегијама како су дефинисани на удаљеној машини) локални инструменти за улаз/излаз (монитор, тастатура, диспозитиви за показивање и управљање) функционишу као да су повезани на удаљени компјутер.

Неопходни услови: функционалан интернет!

Тарифа сервиса:   100.00 СФр по часу (1.67 СФр по минуту)
  Како проследити:
Контактирати: 0041 79 787 70 62 (мобилни)
или путем
info@tmsys.ch (е-маил)

Размјена информација: Детаљно излагање проблема за рјешавање. Уколико је неопходно, обезбедити податке на дохват руке за апликације које користе корисничка имена, лозинке, итд..
Договорити састанак ("сједницу" (session)).

Програм -
download, извршење:
 Скини програм и затражи телеасистенцију.

У случају проблема приликом скидања и извршења модула, пробати поново дизактивирајући привремено firewall и антивирус.

1.


Esegui (Изврши): Наставља извршење модула.
Salva (Спаси): Дозвољава да се меморизује модул на компјутер за будућу употребу.
Annulla (Анулирај): Прекида извршење.

Напомена:
Уколико се жели тражити асистенција у будућности или је неопходно поново покренути компјутер или прећи са једног корисничког account-a на други - савјетује се да се меморизује file са "Salva" (нпр. на радну површину) како би се избјегла процедура "скидања" сваки пут када су потребни нови подаци (ID i Password).
Једном меморизован file, покренути са дуплим кликом.

2.


Esegui (Изврши): Наставља извршење модула.
Non eseguire (Не извршити): Прекида извршење.

Nапомена:
Сачекати до појављивања прозора испод.

3.


Прочитати пажљиво клаузолу.

Accetta (Прихвати): Наставља извршење модула.
Rifiuta (Не прихвати): Прекида извршење.

4.


Комуницирати ID и Password ITMSYS TM како би могли почети "сједницу".

Nапомена:
- Сваки прекид "сједнице" (поновно покретање компјутера, непредвиђени прекид, итд.) захтјева комуникацију нових података генерисаних од стране клијента.
- Подаци морају бити комуницирани ексклузивно ITMSYS TM, преференцијално путем гласа или путем СМС (0041 79 787 70 62).

Почетак "сједнице":    Током "сједнице" могуће је да буду тражене додатне информације или специфични "потези" да се изврше од стране клијента са циљем да се да се детерминише и ријеши проблем (унијети корисничке податке, откачити или прикачити специфичне уређаје, итд.).

Крај "сједнице":   "Сједница" се завршава са дисконекцијом телеасистенције (desktop remote).

Фактурисање:   Тотални износ на фактури је сума:

- ефективно вријеме "сједнице" (једне или више)
- вријеме изван ефективне "сједнице": телефонски контакти везани за излагање детаља проблема и договор о термину за асистенцију, поновно покретање компјутера када потребно, непредвиђена чекања али проузрокована од стране клијента, информатичка консултација ...
- телефонски трошкови ITMSYS TM приликом асистенције
- трошкови лиценци различитих апликација (уколико су дате приликом телеасистенције)