Informatica TMSYS di Tanacković Miodrag
Privatna informatička firma
Lugano - Švajcarska

mobilni: 0041 (0)79 787 70 62
tel: 0041 (0)91 970 25 38
e-mail:
info@tmsys.ch

 

Servis teleasistencija po dogovoru
(iz daljine putem interneta, teleasistencija)

Desktop remoto (info):
Termin desktop remote (na engleskom jeziku) u informatici ukazuje na mogućnost da se pokrene korisnička radna session (session - u daljem tekstu dole kao "sjednica") grafičkog ili interaktivnog tipa na udaljenom kompjuteru, povezanom u mreži, koristeći resurse ulaza/izlaza lokalnog kompjutera. Udaljena "sjednica" se uopšte ne razlikuje od lokalne "sjednice": korisnik ima punu kontrolu grafičke interface i operativnog ambijenta (relativno svojim korisničkim privelegijama kako su definisani na udaljenoj mašini) dok lokalni instrumenti za ulaz/izlaz (monitor, tastatura, dispozitivi za pokazivanje i upravljanje) funkcionišu kao da su direktno povezani na udaljeni kompjuter.

Neophodni uslovi: funkcionalan internet!

Tarifa servisa:   100.00 SFr po času (1.67 SFr po minutu)
  Kako proslediti:
Kontaktirati: 0041 79 787 70 62 (mobilni)
ili putem
info@tmsys.ch (e-mail)

Razmjena informacija: Detaljno izlaganje problema za rješavanje.
Ukoliko je neophodno, obezbediti podatke na dohvat ruke za aplikacije koje koriste korisnička imena, lozinke, itd..
Dogovoriti sastanak ("sjednicu" (session)).

Program -
download, izvršenje:
 Skini program i zatraži teleasistenciju.

U slučaju problema prilikom skidanja i izvršenja modula, probati ponovo dizaktivirajući privremeno firewall i antivirus.

1.


Esegui (Izvrši): Nastavlja izvršenje modula.
Salva (Spasi): Dozvoljava da se memorizuje modul na PC za buduću upotrebu.
Annulla (Anuliraj): Prekida izvršenje.

Napomena:
Ukoliko se želi tražiti asistencija u budućnosti ili je neophodno ponovo pokrenuti PC ili preći sa jednog korisničkog account-a na drugi - savjetuje se da se memorizuje file sa "Salva" (npr. na radnu površinu) kako bi se izbjegla procedura "skidanja" svaki put kada su potrebni novi podaci (ID i Password).
Jednom memorizovan file, pokrenuti sa duplim klikom.

2.


Esegui (Izvrši): Nastavlja izvršenje modula.
Non eseguire (Ne izvršiti): Prekida izvršenje.

Napomena:
Sačekati do pojavljivanja prozora ispod.

3.


Pročitati pažljivo klauzolu.

Accetta (Prihvati): Nastavlja izvršenje modula.
Rifiuta (Ne prihvati): Prekida izvršenje.

4.


Komunicirati ID i Password ITMSYS TM kako bi mogli početi "sjednicu".

Napomena:
- Svaki prekid "sjednice" (ponovno pokretanje kompjutera, nepredviđeni prekid, itd.) zahtjeva komunikaciju novih podataka generisanih od strane klijenta.
- Podaci moraju biti komunicirani ekskluzivno ITMSYS TM, preferencijalno putem glasa ili putem poruke SMS (0041 79 787 70 62).


Početak "sjednice":    Tokom "sjednice" moguće je da budu tražene dodatne informacije ili specifični "potezi" da se izvrše od strane klijenta sa ciljem da se determiniše i rješi problem (unijeti korisničke podatke, otkačiti ili prikačiti specifične uređaje, itd.).

Kraj "sjednice":   "Sjednica" se završava sa diskonekcijom teleasistencije(desktop remote).

Fakturisanje:   Totalni iznos na fakturi je suma:

- efektivno vrijeme "sjednice" (jedne ili više)
- vrijeme izvan efektivne "sjednice": telefonski kontakti vezani za izlaganje detalja problema i dogovor o terminu za teleasistenciju, ponovno pokretanje kompjutera kada potrebno, nepredviđena čekanja ali prouzrokovane od strane klijenta, informatička konsultacija ...
- telefonski troškovi ITMSYS TM prilikom asistencije
- troškovi licenci različitih aplikacija (ukoliko su date prilikom teleasistencije)