Informatica TMSYS di Tanacković Miodrag
Privatna informatička firma
Lugano - Švajcarska

mobilni: 0041 (0)79 787 70 62
tel: 0041 (0)91 970 25 38
e-mail:
info@tmsys.ch

 

Usluge

Informatička konsultacija:

 • informatički aparati (hardware)

 • programi (software)

 • realizacija mreža LAN ili WAN (Internet)

Komponovanje personalizovanih kompjutera:

 • Komponovanje personalizovanih kompjutera - po određenim kriterijumima postavljenih od strane klijenata (upotreba, badget, itd.)

 

Asistencija i održavanje:

 • kontrola i dijagnostika funkcionisanja hardware i software

 • rješenja hardware i software

 • održavanje podataka, zaštita i nadoknada

 • privatne lekcije pri boravištu (upotreba kompjutera i software)

 • održavanje sajta WEB

Informatičke mreže:

 • instalacija i konfiguracija mreža LAN (ethernet i wireless)

 • konfiguracija mreža WAN (Internet)

 • zaštita (firewall)

 • rješavanje problema mreža uopšteno

Programiranje:

 • upravljački programi (za male i srednje firme)

 • konstruisanje sajtova WEB i održavanje